Üsküdar Üniversitesi’nden Global Âlâ Oluş Çağrısı!

Üsküdar Üniversitesi’nden Global Âlâ Oluş Çağrısı!

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından pandemi sonrası için “Küresel Âlâ Oluş Manifestosu” yayımladı. Üsküdar Üniversitesi Senatosu ismine ...

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından pandemi sonrası için “Küresel Âlâ Oluş Manifestosu” yayımladı. Üsküdar Üniversitesi Senatosu ismine Kurucu Rektör ve İdare Üst Şurası Lideri Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından 22 Nisan Dünya Günü’nde kamuoyu ile paylaşılan manifestoda pandeminin ülkemizde ve dünyada neden olduğu genel ümitsizlikten telaş duyulduğu vurgulandı. Pandemi sürecinde toplumsal bağların az olmasının, inançlı bağlanma muhtaçlığını daha fazla artırdığı; gelecek korkusu ve daima mevtle burun buruna yaşamanın insanların dehşetlerini yükselttiğinin belirtildiği manifestoda “Bu nedenle 21. yüzyılda global bilgelik bedellerine daha fazla kıymet verilmesinin, sağlık, kültür ve eğitim siyasetlerinde göz önüne alınmasının ehemmiyetini vurgulamak istiyoruz” denildi. Üniversitenin web sitesinde de yer alan manifestoyu isteyen herkes imzalayabilecek.

Üsküdar Üniversitesi Senatosu ismine Kurucu Rektör ve İdare Üst Şurası Lideri Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından açıklanan manifestoda şöyle denildi:

Üsküdar Üniversitesi Senatosu üyeleri olarak bizler, bir tasayı lisana getirme ve dünyanın geleceği için tahlil tekliflerinde bulunma muhtaçlığı hissettik. Global bir tekrar yapılanma (Great Reset) konusunda bizi düşünmeye sevk eden, pandemiden kaynaklanan başta toplumumuzda olmak üzere dünyadaki genel ümitsizlikten kaygılıyız.

İnsanlığın maruz kaldığı COVID-19 pandemisinin trajedi haline dönüşmesiyle birlikte güçlü ve ilerlemiş sağlık sistemlerine karşın global adalet ve etraf meselelerinin belirginleştiğini görüyoruz. Tüm dünyada zafiyet, yetersizlik, çaresizlik, yalnızlık ve ümitsizlik hislerinin yaygınlaşması dikkatimizi çekiyor. Karar vericilerin, dünyanın güzele gitmesi için farklı görüşlere muhtaçlıkları var. Global barışın, doğal hoşlukların ve kişisel mutluluğun düzgüne evrilmesi için tespitlerimizi ve tekliflerimizi açıkça beyan etme sorumluluğu hissediyoruz.

Bugün bizler; ülke, ırk, renk, kültür, din, inanç, ideoloji ayrımı yapmaksızın en onurlu varlık olarak tanımlanmasına karşın, “doyumsuz, hudut tanımayan, benmerkezci, hedonist tatminden diğer maksadı önemsemeyen”, yüksek insani kıymetlerden mahrum insan karakterinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu nedenle geleceğimizin ve hoş mavi gezegenimizin daha barışçıl, daha sürdürülebilir, daha adil ve yaşanılır olması için bu bildiriyi imzalıyoruz.

1- İnsanlığın yaşadığı bu trajik süreçte, gelir eşitsizliğinin, ekonomik adaletsizliğin ve yoksulluğun global olarak artışına şahit oluyoruz. Kıtalararası göçlerin daha çok artacağını öngörüyor ve bunun farkına varılmasını istiyoruz. Dünyada duvarların değil, köprülerin inşasına ehemmiyet verilmesini talep ediyoruz.

2- Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda eşitsizliklerin çok daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Pak suya ve sıhhate erişimi sonlu olan fakir ülkelerde yaşayanların, ekonomik ihmale maruz kaldıklarını ve bunun insanca olmadığını beyan ediyoruz.

3- Pandemi sürecinde yaşanan bedensel ve ruhsal rahatsızlıkların global olarak mutsuzluğu, yalnızlığı, husus bağımlılığını, şiddeti, depresyonu ve intihar eğilimlerini artıracağından kaygı ediyoruz. Ülkelerin yöneticilerinin silah ticaretine ve global hâkimiyete verdikleri ehemmiyet kadar, bu duruma kıymet vermeyeceklerinden telaşlıyız. Tüm insanlığın refahını gözeten, ferdi değil global huzur anlayışını talep ediyoruz.

4- Toplumsal alakaların az olması, inançlı bağlanma muhtaçlığını daha fazla artırdı; gelecek korkusu ve daima mevtle burun buruna yaşamak insanların kaygılarını yükseltti. Bu nedenle 21. yüzyılda global bilgelik kıymetlerine daha fazla ehemmiyet verilmesinin, sağlık, kültür ve eğitim siyasetlerinde göz önüne alınmasının ehemmiyetini vurgulamak istiyoruz. Düşünen ve sorumluluk alan bir varlık olarak insanın, mana arayışında yalnızca kendisini düşünmesinin bir yanılgı olduğunu beyan ediyoruz.

5- Pandemi sürecinde tabiata çok hoyrat davrandığımızı ve güya tabiatın bizden intikam almaya başladığını fark etmeye başladık. Zalimce doğayı katlediyoruz; ekosistemi zorluyoruz; global ısınma ve etraf kirliliği ile panik paha hududuna ulaşılmasını çaresizce izliyoruz. Güç ve büyüme dileği ile hâkimiyet hırsı nedeniyle kendi kendimizi kandırdığımızı fark ettik. Şayet tabiata saygılı bir büyüme, dokulara saygılı bir hekimlik ve insan ruhuna paha veren bir siyaset geliştiremezsek, artan adaletsizlik tabiatla birlikte insan çeşidini de bitirecektir. Tabiata saygılı, daha istikrarlı, tahripkar olmayan ve tüketirken paha üreten bir hayat anlayışıyla gelecek kuşakları yetiştirmemiz gerektiğini beyan ediyoruz.

6- Pandemi krizini insanlık için yalnızca bir tehdit değil tıpkı vakitte yüksek insani pahalara ulaşma yolunda bir fırsat olarak görüyoruz. En büyük düşmanımız; önyargı, ayrımcılık ve doyumsuzluk… En büyük gereksinimimiz ise empati, adalet ve inançtır. Global adalet terazisinin menfaat terazisini dengelemesinin en kıymetli ve öncelikli gerçeklik olduğuna inanıyoruz. Global adalet sağlanmadıkça, kendi konutumuzda de huzurun olamayacağını beyan ediyoruz.

7- Dünyanın çatışmalarla dolu olduğunu, bu global felaket karşısında bile iş birliği yapılamadığını, ayrımcılığın ve tarafgirlik hastalığının arttığını üzülerek görüyoruz. İnsan, kendi çeşidini yok edebilme kapasitesine sahip bir varlıktır; tüm savaşların ve nükleer gücün yol açtığı insan kıyımlarında bunu gördük. Kutuplaşmaların değil ortak ülkülerin, kendi toplumumuzun değil tüm toplumların menfaatlerinin, gücün değil hakkaniyetin hükümran olduğu bir hayatın sürdürülebilir olacağına inanıyoruz.

8- 21. yüzyılda esas pahanın “bilgelik” olduğunu, global adalet olmadan global barışın kelamda kalacağını beyan ediyoruz.

9- Bilgeliğin yalnızca kelamda ve soyut bir tutum olarak kalmaması, bilakis günlük hayatımızın bir kesimi ve ömür pratiğimizin bir pahası olması için çabalayacağımızı taahhüt ediyoruz.

10- Sonuç olarak dünya başkanlarını, düşünürlerini ve tüm kamuoyunu “Rastgele İyilik” düşünmeye; çıkarsız ve ön şartsız olarak bunları hayata geçirmeye davet ediyoruz. “Tatlı bir tebessüme, hoş bir kelama, sevgi dolu bir bakışa, sıcak bir dokunuşa” hepimizin gereksinimi var. Hem akıllara hem de gönüllere dokunabilecek farkındalıkların Covid-19 travması sonrasında toplumsal memnunluğu ve ferdi yeterli oluşu sağlayabileceğini beyan ediyoruz.

İnsanlık için atılan her küçük adım, büyük umutlar taşır. Ömür varsa, umut da vardır; doğal şayet ders çıkarmayı başarabilirsek… 22 Nisan Dünya Günü’nde en âlâ dileklerimizle kamuoyuna sunarız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

KATEGORİLER
Paylaş

YORUMLAR

Yorumlar (0)